Documentatie

Benodigde documenten

Op de persoon

  1. Paspoort of identiteitskaart
  2. Rijbewijs
  3. Verklaring van dienstbetrekking

Op het voertuig

  1. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
  2. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
  3. APK rapport

Op de lading

1. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR
2. Factuur
3. Documenten van voorafgaande Douane regelingen, bijvoorbeeld aangifte ten uitvoer
4. T-document/TIR-Carnet
5. Oorsprongsverklaring
6. Landgebonden voorschriften
7. Productgebonden documenten/certificate

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

Transportvergunningen

De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

Algemeen
Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer
Vrij.

Derdelandenvervoer
a. Vrij met EU-landen en Noorwegen
b. Toegestaan, onder voorwaarde dat ook het andere land derdelandenvervoer toestaat
c. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen

Cabotage
Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie Cabotage.