Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Maten en gewichten
a. Hoogte …………………………………………..4,00 m
b. Breedte ………………………………………….2,55 m
• koelvoertuig ………………………………………2,60 m
c. Enkele as ……………………………………………… . . . . . . . .10,00 ton
• aangedreven as ………………………………………… . . . . . . . 11,50 ton1)
d. Tandem-as van motorvoertuigen
• asafstand van minder dan 1 m ……………………………… . . . . . . . . 11,50 ton
• asafstand tussen 1 en 1,3 m ……………………………….. . . . . . . . .16,00 ton
• asafstand tussen 1,3 en 1,8 m ……………………………… . . . . . . . .18,00 ton
• asafstand tussen 1,3 en 1,8 m, voorzien van dubbellucht en luchtvering of een
als gelijkwaardig erkende vering, of indien elke aandrijfas voorzien is van dubbellucht
en de aslast per as niet meer is dan 9,5 ton …………………….. . . . . . . . 19,00 ton2)
e. Tandem-as aanhangwagen/oplegger (met inachtneming van de maximale druk op de enkele assen)
• asafstand minder dan 1 m …………………………………. . . . . . . . . 11,00 ton
• asafstand tussen 1 en 1,3 m ……………………………….. . . . . . . . .16,00 ton
• asafstand tussen 1,3 en 1,8 m ……………………………… . . . . . . . .18,00 ton
• asafstand vanaf 1,8 m en meer ……………………………… . . . . . . . .20,00 ton
f. Tridem-as
• onderlinge asafstand niet meer dan 1,3 m ……………………… . . . . . . . .21,00 ton
• onderlinge asafstand tussen 1,3 en 1,4 m ……………………… . . . . . . . .24,00 ton
• onderlinge asafstand meer dan 1,4 m …………………………. . . . . . . . .27,00 ton
g. Vrachtauto/trekker
• met 2 assen ……………………………………..12,00 m ……..18,00 ton
• met 3 assen ……………………………………..12,00 m ……..25,00 ton
• met 3 assen en voorzien van dubbellucht en luchtvering, met
een asdruk per as van max. 9,5 ton …………………….12,00 m ……..26,00 ton
• met 4 assen ……………………………………..12,00 m ……..32,00 ton
• met meer dan 4 assen ……………………………………. . . . . . . . 40,00 ton3)
h. Aanhangwagen/oplegger
• met 1 as ……………………………………………… . . . . . . . .10,00 ton
• met 2 assen/tandem-as …………………………………… . . . . . . . .18,00 ton
• met 3 of meer assen …………………………………….. . . . . . . . .24,00 ton
i. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie4) ……………………18,75 m …….40,00 ton3)
j. Trekker-opleggercombinatie …………………………..16,50 m …….40,00 ton3)
1) Voor voertuigen geregistreerd voor 1 oktober 1997 is een asdruk van 12 ton toegestaan.
2) Voor voertuigen geregistreerd voor 1 oktober 1997 is een asdruk van 20 ton toegestaan (maximaal 10 ton per as)
3) In het voor- en natransport met betrekking tot het grensoverschrijdende onbegeleide gecombineerd vervoer (grenspassage over de weg en eventueel per spoor of per schip) is het toegestaan in Zwitserland een container of wissellaadbak tot een treingewicht van 44 ton via de weg te vervoeren.
Dat geldt ook voor het voor- en natransport naar en van de Rijnhavens in Basel, alsook voor het voor-en natransport in Zwitserland naar en van de buitenlandse railterminals in Singen (D), Bludenz (A), Wolfurt (A) en de Rijnhaven Weil (D).
Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, is een vergunning, de zogenaamde
Übergewichtsbewilligung, nodig, waarin de bestemming en de route worden vermeld. Buitenlandse vervoerders kunnen deze aanvragen bij het Bundesamt für Straßen (ASTRA), Bereich Fahrzeuge, onder vermelding van ‘Sonderbewilligungen Spezialtransporte’, Mühlestraße 2, CH-3003 Bern, tel. 0041-(0)31-3229411, fax -3234303. Men kan ook via www.astra.admin.ch een aanvraagformulier downloaden en ingevuld terugmailen of -faxen. Bij aanvraag dient een adres in Zwitserland (bijvoorbeeld een grensexpediteur) te worden opgegeven waar de vergunning onder rembours naar kan worden toegezonden.
4) Combinaties voor het transport van motorvoertuigen mogen inclusief uitschuiflades 20,35 meter lang zijn, waarbij geldt aan de voorzijde maximaal 0,50 meter, en aan de achterzijde maximaal 1,10 meter uitsteek.

Er geldt bij wegingen een gewichtstolerantie van 3 procent over maximaal 40 ton treingewicht. Let wel: indien men moedwillig overbelaadt, dan geldt er geen tolerantie, noch op het trein gewicht, noch op de aslasten.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
De lading mag aan de achterzijde 5 meter uitsteken gerekend vanaf het hart van het achterste asstel. De lading mag aan de voorzijde maximaal 3 meter uitsteken gemeten vanaf het middelste punt van het stuur. Wissellaadbakken worden gezien als onderdeel van het voertuig en mogen derhalve niet uitsteken.