Rijverboden

Op zondagen en nationale feestdagen geldt een rijverbod vanaf 00.00 tot 24.00 uur voor combinaties met een toegestaan totaalgewicht (ttg) van meer dan 5 ton en voor vrachtauto’s zonder aanhangwagen met een ttg van meer dan 3,5 ton.

Nationale rijverboden zijn er daarnaast ook op de volgende dagen:
• 2 april vanaf 22.00 uur tot 4 april 05.00 uur
• 4 april vanaf 22.00 uur tot 7 april 05.00 uur
• 13 mei vanaf 22.00 uur tot 15 mei 05.00 uur
• 24 mei vanaf 22.00 uur tot 26 mei 05.00 uur
• 31 juli vanaf 22.00 uur tot 3 augustus 05.00 uur
• 24 december vanaf 22.00 uur tot 26 december 05.00 uur
• 31 december vanaf 22.00 uur tot 2 januari 2016 05.00 uur
Opmerkingen:
• Indien een nationale feestdag in een (deel van een) kanton niet wordt gevierd, dan geldt in dat (deel van een) kanton ook geen rijverbod
• Kantonale rijverboden gelden niet voor transitoverkeer, wel voor bestemmingsverkeer in de betreffende kantons.
• Op kantonale feestdagen zijn de douanekantoren – ook die aan de grens – in de kantons waar de feestdag wordt gevierd in het algemeen gesloten voor douaneafhandeling. Transitoverkeer is mogelijk indien er geen douanehandelingen verricht hoeven te worden. Valt een kantonale feestdag echter samen met een feestdag in het aangrenzende land, dan zijn de douanekantoren voor alle vervoer gesloten.
2 januari:
• voor het kanton AG geldt 2 januari als werkdag als deze op dinsdag of zaterdag valt; in dat geval geldt er geen rijverbod in dit kanton
• voor het kanton NE geldt 2 januari alleen als feestdag als deze op maandag valt
26 december:
• in het algemeen geldt er op deze dag geen rijverbod als deze feestdag op dinsdag of zaterdag valt. Voor de kantons AG, AI, AR, UR, geldt 26 december dan bovendien als gewone werkdag
• voor het kanton NE geldt 26 december alleen als feestdag als deze op maandag valt

Vrijstellingen rijverboden
Voertuigen voor transport van personen, waaronder ook kampeervoertuigen en landbouwvoertuigen, ongeacht hun toegestaan totaal gewicht, vallen noch onder de rijverboden op zon- en feestdagen noch onder het nachtelijk rijverbod.

Permanente rijverboden
Nachtelijk rijverbod: voor dezelfde categorieën voertuigen is gedurende het gehele jaar een nachtelijk rijverbod van kracht vanaf 22.00 tot 05.00 uur.

Overige rijverboden
Voor regelgeving rond ADR-vervoer, zie Gevaarlijke stoffen.