Tolwegen/heffingen

Tolwegen

Voertuigen t/m 3,5 ton – vignet
Voor motorvoertuigen en aanhangers tot en met 3,5 ton toegestaan totaalgewicht dient
voor het gebruik van autowegen en autosnelwegen een vignet te worden gekocht. Kosten: SFR 40 per voertuig per jaar.

Voertuigen >3,5 ton – LSVA
De Zwitserse wegenbelasting LSVA (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) geldt voor
vrachtauto’s met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton.
Het transport via de rollende Landstraße is vrijgesteld van de LSVA. Eventueel voor- en natransport over de Zwitserse wegen moet wel worden betaald volgens de geldende regels van de LSVA.

Standaardrekensom
De hoogte van de LSVA wordt per rit bepaald door de volgende drie factoren met elkaar te
vermenigvuldigen:
1. Het tarief per type Euromotor. Vanaf 1 juli 2015 gelden de volgende tarieven: (tarieven zijn niet verhoogd ten opzichte van 2014)
(In Rappen per ton per kilometer / 100 Rappen = 1 Zwitserse frank (CHF))
• Euro 0, 1 en 2                   : 3,10
• Euro 2 met partikelfilter : 2,79
• Euro 3                                : 2,69
• Euro 3 met partikelfilter : 2,42
• Euro 4, 5                            : 2,28
• Euro-6                                : 2,05
2. Het totale aantal in Zwitserland en/of in Liechtenstein gereden kilometers.
3. De vaste gewichtsfactor, bepaald door het toegestaan totaalgewicht (ttg) zoals vermeld in de
kentekenpapieren van het voertuig of de voertuigcombinatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de LSVA kunnen leden van TLN Internationaal het infoblad Tol en LSVA in Zwitserland gratis downloaden van de website www.tln.nl > Organisatie > Publicaties > Infobladen of contact opnemen met de afdeling Internationaal bedrijfsadvies, tel. 088-4567567, of via de website van de Zwitserse douane: www.lsva.ch.

Tunnels/bruggen
Grote St. Bernardtunnel
Voor de Grote St. Bernhardtunnel gelden onderstaande tarieven in 2015 (in CHF):
……………………………………………………..enkel        retour1)         10-ritten-               20-ritten
………………………………………………………………………………………….-kaart2)                   kaart2)
Personenauto+aanhanger:                30,90          49,40              124,00                    166,00
Pers.auto+caravan; busje,
Vrachtauto t/m 3 m hoog                   48,00          76,80              289,00                    384,00
Vrachtauto >3 m hoog
– 2 assen                                                 83,50        135,50             624,00                 1.087,00
– 3 assen                                               122,00        194,50             913,00                 1.578,00
– 4 of meer assen                                185,00         295,00         1.393,00                 2.386,00
1) Het retourbiljet is één maand geldig
2) Men mag deze kaart voor meerdere voertuigen gebruiken, mits deze tot dezelfde categorie behoren.
Deze kaart is twaalf maanden geldig

Voor het vervoer door de Grote St. Bernardtunnel gelden de Zwitserse voorschriften voor de toegestane maximummaten en -gewichten van vrachtauto’s. De toegestane maximumbreedte van vrachtauto’s is 2,60 meter, de toegestane maximumhoogte is 4,13 meter.
Voor transporten die deze maximummaten en -gewichten overschrijden, dient vijftien dagen vóór vertrek een schriftelijk verzoek om ontheffing te worden gericht aan:
SITRASB SpA, Via Chambéry 51, I-11100 Aosta, tel. 0039-0165-363641, fax -363628. De kosten zijn afhankelijk van de overschrijdingen.
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden speciale voorschriften, zie Gevaarlijke stoffen.

Voor nadere informatie: tel. 0041-(0)27-7871206, info@letunnel.com, www.sitrasb.it.
De tol kan contant of met creditcard worden betaald.