Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten door exceptionele voertuigen dan wel ondeelbare lading dient een verzoek om ontheffing minimaal zeven dagen voor aanvang van het transport te worden ingediend. Bij de aanvraag dient een adres in Zwitserland (bijvoorbeeld een grensexpediteur) te worden opgegeven, waar de ontheffing onder rembours naar toe kan worden gezonden.
Voor transporten naar en door Zwitserland tot 44 ton treingewicht, tot 3 meter breedte, tot 4 meter hoogte en/of tot 30 meter lengte moet men de ontheffing aanvragen bij de nationale instantie Bundesamt für Straßen (ASTRA), Bereich Fahrzeuge, onder vermelding van ‘Sonderbewilligungen

Spezialtransporte’, Mühlestraße 2, CH-3003 Bern, tel. 0041-(0)41-885 0320, fax -885 0321. Men kan ook via www.astra.admin.ch/sonderbewilligungen/ een aanvraagformulier downloaden en ingevuld terugmailen of -faxen
Voor transporten naar en door Zwitserland boven 44 ton treingewicht, boven 3 meter breedte, boven 4 meter hoogte en/of boven 30 meter lengte, en transporten vanuit Zwitserland moet men de ontheffing aanvragen bij het Bundesamt für Straßen (ASTRA), zie boven, én bij de kantons waar het transport doorheen voert. Voor contactgegevens van de kantons, zie www.asa.ch/de/strassenverkehrsaemter/Adressen

Rijverboden
In de zomerperiode gelden beperkingen voor de doorgang door tunnels.

Bepalingen tunnels/bruggen
Voor de tunnels gelden speciale voorwaarden. Voor het gebruik van de tunnels moet betaald worden, ook voor die tunnels die normaliter vrijgesteld zijn van tol.