Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het Zwitserse SDR. In de praktijk zijn deze bepalingen identiek aan de ADR-regelgeving. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kan een aanvullende vergunning nodig zijn. Voor informatie en contactgegevens van de bevoegde instanties zie de website via deze link.

Rijverboden
Er gelden geen algemene rijverboden voor ADR-vervoer op de wegen buiten de tunnels. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels in Zwitserland dient aan bepaalde voorschriften te voldoen. Zwitserland heeft àlle tunnels ingedeeld in de ADR-tunnelcategorie E. Dit houdt in dat het vervoeren van gevaarlijke stoffen door geen der Zwitserse tunnels is toegestaan, tenzij:
De gevaarlijke goederen zijn vrijgesteld onder sectie 1.1.3 waardoor de oranje kenmerkingsborden niet gevoerd hoeven te worden, en/of
De gevaarlijke goederen zijn verpakt als ‘limited quantity’ waarvan de gezamenlijke bruto massa ten hoogste 8000 kg bedraagt