Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Toegestane maximumsnelheden in kilometer per uur voor voertuigen:
Voertuigcategorieën                                       Buiten                                              Autosnelweg
bebouwde kom
Vrachtauto’s                                                        80                                                80 (minimum 60)
Vrachtauto-aanhangwagencombinaties
en trekker-opleggercombinaties                     80                                                80 (minimum 60)

Bijzondere regels
• Op hellende wegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer
• Dimlicht voeren is overdag verplicht. Dit geldt eveneens voor het rijden door tunnels, ook als de tunnel is verlicht
• In een aantal kantons in bergachtige gebieden kunnen extra verkeersbeperkingen gelden voor
vrachtauto-aanhangwagencombinaties. Op de toegangsweg tot de Julierpas is het meevoeren van aanhangwagens slechts toegestaan tot Chur.

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
• Indien de verkeerssituatie bij de Gotthard-tunnel en/of de San Bernardino-tunnel daartoe aanleiding geeft, kan er een tijdelijk rijverbod gedurende een zogenaamde ‘fase-rood’ worden afgekondigd. Een ‘fase-rood’ kan worden afgekondigd voor het noord-zuid verkeer, voor het zuid-noord verkeer of voor beide richtingen. Een afgekondigde ‘fase-rood’ duurt voor voertuigen of voertuigcombinaties boven 3,5 ton toegestaan totaalgewicht altijd tot 22.00 uur van dezelfde dag, tenzij anders aangegeven door de politie.
• Chauffeurs van voertuigen of voertuigcombinaties boven 3,5 ton ttg die tot 22.00 uur Zwitserland inrijden, krijgen van de douane een schriftelijke instructie in vier talen. In die instructie wordt gemeld welke routes men niet mag berijden tot 12.00 uur van de volgende dag en welke routes tot die tijd als alternatief gelden. Deze instructie wordt door de douane voorzien van een rode stempel. Een overtreding van de instructie kan leiden tot een boete van mogelijk 5.000 Zwitserse frank
• Chauffeurs die na 22.00 uur Zwitserland binnenrijden (gezien het nachtelijk rijverbod in de praktijk na 5.00 uur van de volgende dag), vallen derhalve niet onder de ‘fase-rood’ bepalingen en kunnen dus doorrijden, tenzij er vanaf 5.00 uur weer een nieuwe ‘fase-rood’ wordt afgekondigd. Zij ontvangen dan eveneens bovengenoemde instructie
• Er is geen algemene verplichting om sneeuwkettingen mee te nemen. Op bepaalde weggedeelten is het gebruik van sneeuwkettingen in perioden van sneeuwval verplicht. Dit wordt aangegeven met een bord waarop staat `chaînes à neige obligatoires´. De chauffeur kan worden beboet (SFR 100) indien hij bij zware sneeuwval geen sneeuwkettingen heeft aangebracht. Sneeuwkettingen worden op tenminste de twee aangedreven wielen aangebracht. Bij dubbele banden worden de kettingen aan één band aan beide zijden geplaatst. Spijkerbanden zijn toegestaan op voertuigen boven 3,5 ton ttg van 1 november tot 30 april.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
Bij pech met voertuigen onder 3,5 ton toegestaan totaalgewicht kan men contact opnemen met de TCS(Zwitserse automobielclub), tel. 140. Voor zwaardere voertuigen dient men contact op te nemen met een
vrachtautogarage of de merkdealer.
Noodnummers:
• Politie 112 of 117 of 17
• Ambulance (Rettungsdienst) 112 of 144 en via mobiele telefoon 112 of 117
• Brandweer (Feuerwehr) 112 of 118
Adressen/telefoonnummers verkeersinformatie
• In Zwitserland:
• via tel. 163
• bij TCS via tel. 0900-571234
• In/buiten Zwitserland:
• Verkeersinfo en weersverwachtingen voor heel Zwitserland: www.tcs.ch (klik op Verkehrsinfo)
• Verkeersinfo St. Gotthard-tunnel: kantonale politie Uri (noordkant), tel. 0041-(0)41-8868181; kantonale politie Ticino/Tessin (zuidkant), tel. 0041-(0)91-8149511
• Verkeersinfo San Bernardino: kantonale politie Graubünden, tel. 0041-(0)81-2577111
• Verkeersinfo Simplon-pas en Grand St. Bernard: Verkehrsamt Sierre/Siders, tel. 0041-(0)274518100
• www.truckinfo.ch

Boetes
Bij overtredingen worden veelal voorlopige boetes opgelegd, die dienen te worden betaald, alvorens de chauffeur verder kan rijden. Op een later tijdstip ontvangt men dan per post een officieel schrijven uit Zwitserland, waarin de geconstateerde overtreding en de daadwerkelijk vastgestelde boete vermeld staan. Tegen deze officiële uitspraak kan men in beroep gaan.
Krijgt men naar aanleiding van een overtreding een rijverbod opgelegd, dan hoeft de chauffeur zich niet te melden in Zwitserland om zijn rijbewijs in te leveren of om een stempel in zijn rijbewijs te laten zetten.
Het is voldoende, wanneer men tijdens de duur van het rijverbod niet in Zwitserland rijdt. Na afloop van het rijverbod kan men zich dan weer zonder problemen in Zwitserland begeven; men hoeft dus geen bijkomende handelingen te verrichten.